Саженцы винограда без косточек

Саженцы винограда Аватар кишмиш
На осень 2023 г
500.00 грн
  • от 5 шт 500.00475.00 грн
  • от 20 шт 500.00450.00 грн
  • от 40 шт 500.00425.00 грн
Саженцы винограда Арарат кишмиш
На осень 2023 г
1 500.00 грн
  • от 5 шт 1 500.001 425.00 грн
  • от 20 шт 1 500.001 350.00 грн
  • от 40 шт 1 500.001 275.00 грн
Саженцы винограда Ассоль (памяти Смирнова) кишмиш
На осень 2023 г
300.00 грн
  • от 5 шт 300.00285.00 грн
  • от 20 шт 300.00270.00 грн
  • от 40 шт 300.00255.00 грн